Vodárenská 15, Košice,
1. poschodie v obyt. dome

0905 341 034

zuzana.frankova@1brain.sk

Individuálne sedenia

Ako to funguje?

Počas individuálnych sedení sa s klientom venujeme riešeniu kon­krét­nej témy/problému/cieľa, s ktorým za mnou prišiel. Ide o to, aby našiel riešenie na to, čo ho trápi - možnosti tam, kde ich v tejto chvíli nevidí. Práca je jemná a nenásilná. Klienta vnímame ako jedinú a najvyššiu autoritu.

Čo to znamená?

Ak mám problém, mám aj riešenie, ktoré pre mňa bude fungovať, len ho v tejto chvíli nevidím. Ide o aktívne zapojenie klienta na riešení, nie o poradenstvo zo strany konzultanta. Mojou úlohou nie je chytať za Vás ryby, ale pomôcť Vám naučiť sa, ako si ich chytiť.

Aký je postup?

V skratke to znamená, že na začiatku si stanovíme cieľ (niekedy si klient až na sedení uvedomí, že to, kvôli čomu prišiel, nie je jeho hlavný problém), zistíme, čo z negatívnych minulých skúseností nám v súčasnosti bráni dosiahnuť ho a nájdeme cestu, ako sa k nemu dostať. Pretože celý prístup je jemný a nenásilný, znamená to, že ho určujete Vy - spätnou väzbou tela = odpovede získané svalovým testom. Takto sa dostávame k Vašej pravde tak blízko, ako sa len dá. Celý proces sedenia je vlastne jemnou cestou ako uvoľniť negatívny emocionálny stres a zvýšiť pozitívnu motiváciu na dosiahnutie svoj­ho cieľa. Pri práci okrem svalového testu a práce s emóciami využívame aj cvičenia a techniky na navodenie rovnováhy energetického prúdenia v tele (práca s meridiánmi, svetlom, farbami, esenciami, cvičenia zrovnovážňovania ak­ti­vi­ty mozgových hemisfér, ...)


Individuálne sedenie je potrebné vopred dohodnúť trelefonicky alebo e-mailom.

Cena individuálneho sedenia:   60 min.   50 €  
  90 min.   60 €  
 120 min.   70 €  
Dieťa do 15 rokov:   60 min.   40 €  

Miesto: Vodárenská 15 / 1. poschodie (v obytnom dome).design: ruhe.sk  © Z.Franková 2015