Vodárenská 15, Košice,
1. poschodie v obyt. dome

0905 341 034

zuzana.frankova@1brain.sk

Three In One®, systém One Brain®

Metóda 3v1, systém One Brain®, je jemný a nenásilný spô­sob ako identifikovať a uvoľniť emocionálny stres, ktorý sa prejavuje ako pochybnosti, strach alebo pocit neschopnosti, ale aj rôzne bolesti a zdravotné ťažkosti. Je to cesta, na ktorej môžem nájsť VOĽBU tam, kde som si myslela, že žiad­ne možnosti nie sú. V strese sú naše možnosti hľadania optimálneho riešenia veľmi obmedzené, nakoľko fungujeme iba so zlomkom našej mozgovej kapacity. Vyplýva to z prirodzeného fyziologického fungovania mozgu/tela. V strese sme totiž síce schopní tresnúť dvermi, udrieť po stole alebo utiecť, ale nie rozmýšľať - tie časti mozgu sú totiž "vypnuté".

Cie­ľom práce s metódou One Brain® je "zapnúť", čo bolo v  dôsledku stresu "vypnuté" a nájsť možnosti tam, kde sme ich predtým nedokázali vi­dieť, kvôli minulým skúsenostiam.  Kým si ich neuvedomíme a neuvoľníme stres s nimi spojený, majú tieto skúsenosti moc ovplyvňovať naše správanie v súčasnosti. Aby sme sa dostali k pravde klienta tak blízko, ako je to len možné, používame kineziologický svalový test.

Záujemcovia o metódu sa s ňou môžu stretnúť vo forme prednášok a krátkych programov pre ve­rej­nosť, individuálnych sedení, kurzov pre začiatočníkov a neskôr pokročilých a programov Rodinných konštelácií.

Kurzy ONE BRAIN® vo všeobecnosti sú určené všetkým, ktorí chcú pre seba urobiť viac. Viac pre svoje fyzické a duševné zdravie, pre spokojnejší a vyrovnanejší život. Ako? Tak, že v nich hneď od začiatku začíname so svalovým testom ako spôsobom komunikácie s tým najdôležitejším zdrojom informácií pre nás - s naším telom. Učíme sa tak dôverovať tomu, čo vie naše telo a čo sa nám pokúša zdeliť.

Prvé kurzy sú hlav­ne zamerané na to, aby prebudili v nás záujem o prebratie zodpovednosti za svoj život. A aby sme pre seba prakticky niečo urobili. Preto sa učíme, ako môžeme pracovať so svojími emóciami, ako môžeme, aj keď sme len sami so sebou, urobiť niečo pre to, aby sme sa cítili lepšie. Jednotka preto obsahuje okrem práce so svalovým testom aj prácu s Barometrom správania, s vizualizáciou, vekový reces. Počas kurzu si ľudia sami navzájom robia odblokovania. Tým sa tvorí a neskôr prehlbuje dôvera v seba, v to, že si tvorím svoju realitu.

Ďalší stupeň poskytuje možnosť pracovať na stresoch spojených s naším školským učením sa, pretože tak začíana naše veľké "popletenie vnímania" a celý základ ďal­ších problémov. Súčasne sa na každom stupni učíme nové postupy alebo techniky, ktoré v našej práci využívame a s ich osvojením sme potom schopní, pomôcť aj druhým. Ale to až neskôr, keď urobíme najprv niečo pre seba. Každý kurzový deň je naplánovaný na minimum 7 pracovných hodín.

Bližšie sa o metóde One Brain® a jej autoroch dozviete na www.amicusmind.sk a www.3in1concepts.us

Zoznam konzultantov a inštruktorov metódy

Zoznam konzultantov a inštruktorov metódy v SR a ČR nájdete na www.amicusmind.sk. Zoznamy z iných krajín nájdete na www.3in1concepts.us v časti Directory (nájdite krajinu a príslušný zoznam).design: ruhe.sk  © Z.Franková 2015