Vodárenská 15, Košice,
1. poschodie v obyt. dome

0905 341 034

zuzana.frankova@1brain.sk

Vitajte na stránkach
Zuzany Fečkovej Frankovej

... Vitajte a prijmite moje pozvanie  ...

Čo je cieľom?

Zdravý, spokojný a naplnený život. Často vieme, čo nechceme. Aby sme to zmenili, musíme vedieť, čo chceme, čo naozaj stojí za mojimi potrebami. Cez poznanie svoj­ho ne-fungovania si osvojiť praktické zručnosti, ktoré vám umožnia, aby ste si sami pomohli.

Z 18-ročných skúseností z práce s mojimi klientmi - dospelými aj deťmi - vidím, že ako pozitívny "vedľajší účinok" našej spolupráce dosiahli pokrok alebo vyriešenie svojich problémov v oblastiach:

Problémy v učení

zlepšenie čítania, písania, sústredenia sa; zbavenie sa strachu zo školy, zo zlyhania, z trémy; zníženie hyperaktivity; zlepšenie alebo odstránenie rečových problémov; učenie cudzích jazykov; tvorivosť; prijímanie nových informácií

Pracovné problémy

zvýšenie sústredenia a pracovnej výkonnosti; pokojné zvládanie každodenných stresových sitácií; zvýšenie sebahodnotenia a sebadôvery; zbavenie sa strachu zo šoférovania, telefonovania; zlepšenie komunikácie s nadriadenými/podriadenými; ča­so­vý stres a zvládanie krízových situácií

Rozvoj osobnosti

zvýšenie sebadôvery, sebaprijatia a sebahodnotenia; rozvoj tvorivosti, originality, zvýšenie spontánnosti; zbavovanie sa strachu z úspechu/neúspechu, zo samoty, neúspešných vzťahov, nových ľudí, zo zmeny, zo šoférovania, lietania, z vody, výšky, ...; schopnosť po­ve­dať nie

Rodina a partnerské vzťahy

zlepšenie komunikácie a intímneho vzťahu

Zdravotná oblasť

zmiernenie a odstránenie rôznych druhov bolestí, zdravotných problémov a ťažkostí


Používané prístupy

Viac informácií: Metóda Three In One®, systém One Brain® a Rodinné konštelácie.

design: ruhe.sk  © Z.Franková 2015